Thơ vui: Cái số Ngân hàng

Cái số Ngân hàng

                                                                             Khổ thân cái số làm ngân hàng

                                                                             Được tiếng, được danh, được cái sang

                                                                             Ra đường khăn áo như “quan lớn”

                                                                             Về nhà cơm nguội củi lò than

                                                                             Mấy năm vượng thịnh đã chóng tàn

                                                                             Một thời oanh liệt chẳng màng lương

                                                                             Năm nay lại tiếp chầu chực thưởng

                                                                             Biết sẽ…, ôi thôi…cũng chẳng màng

 

Một thời oanh liệt chẳng màng lương

                                                                             Nợ xấu lan sang cả phố phường

                                                                             Nhà người bị xiết thấy đau thương

                                                                             Trộm cướp hoành hành ôi man rợn

                                                                             Gia đình đổ vỡ cũng vì lương

                                                                             Mỗi sáng lại tin người bị bắt

                                                                             Cán bộ, cán sậu ngân hàng kia

                                                                             Bao năm làm nghề mà não ruột

                                                                             Chữ TÂM kia gãy bởi chữ TIỀN

(Sưu tầm)