Thơ vui ngành Tài chính – Ngân hàng

PHẢI LÒNG CÔ GÁI NGÂN HÀNG

Trót phải lòng em – cô gái ngân hàng.

Anh mở sổ tình yêu không kỳ hạn

Lãi yêu thương đến kỳ em nhập gốc

Số dư thật nhiều, anh chẳng tất toán đâu.

Em thẩm định trái tim anh có đủ?

Thêm tài sản, cam kết quan tâm em

Hạn mức tình yêu anh luôn muốn tăng thêm.

Em xét duyệt dựa vào yêu thương năm trước.

Vốn lưu động ròng anh giữ là hạnh phúc

Kê rút vốn anh hứa chẳng dùng sai

Định giá đến kỳ tình yêu không giảm giá

Dòng đời biến động, ta sẽ cùng vượt qua.

Những đứa trẻ cùng mái nhà cho anh tăng xếp hạng

Hệ số tài sản là 1, em nhớ đừng chia 2

Thông tin tín dụng anh hiện chẳng yêu ai

Dư nợ yêu thương chuyển vào em mãi mãi.

(Sưu tầm)