Làm gì khi công ty gặp khó khăn về tài chính?

Đã kinh doanh thì phải chấp nhận may và rủi, con đường kinh doanh chưa bao giờ trải rộng toàn hoa hồng cho bất cứ người nào, nên việc thất bại trong kinh doanh là điều mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối diện. Vậy nếu doanh nghiệp bạn chẳng may gặp thất bại nặng nề trong kinh doanh vì nguồn tài chính không thể duy trì sự hoạt động của doanh nghiệp vậy thì chúng ta nên làm gì? Tuyên bố phá sản để giải thể công ty hay tạm thời ngừng kinh doanh?

Bạn nên làm gì khi công ty mình gặp khó khăn?
Bạn nên làm gì khi công ty mình gặp khó khăn?

Trước hết, chúng ta tìm hiểu về khái niệm then chốt này như thế nào nhé!

  • Tạm ngừng kinh doanh là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định, và sau khoảng thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ trở lại hoạt động bình thường
  • Giải thể doanh nghiệp là doanh nghiệp “khai tử”, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường

⇒ Từ khái niệm về giải thể doanh nghiệp và tạm ngừng kinh doanh cho thấy:

  • Giải thể doanh nghiệp dẫn đến hậu quả pháp lý là chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp. Trước khi giải thể doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ liên quan đến quyền lợi của người lao động, khách hàng và các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước.
  • Tạm ngừng kinh doanh không dẫn đến hậu quả pháp lý làm chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, thay vào đó, tạm ngừng kinh doanh chỉ làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định, hết thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ quay trở lại hoạt động như bình thường. Và trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước, các khoản nợ và hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng với khách hàng và người lao động.

Như vậy, nếu giải thể thì doanh nghiệp sẽ chấm dứt tồn tại công ty và doanh nghiệp phải đảm bảo khả năng chi trả các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Trong khi đó, tạm ngừng kinh doanh giúp doanh nghiệp giảm thiểu gánh nặng về tiền lương cho người lao động, thuế và các nghĩa vụ khác. Hi vọng bài viết này đã chia sẻ phần nào giải pháp giúp bạn đưa ra giải pháp trong tình thế doanh nghiệp gặp khó khăn, khi đó bạn sẽ có phương án thích hợp nhé!

Và để biết thêm thật nhiều thông tin và kiến thức kinh doanh hữu ích, mời các bạn xem thêm tại website: http://nganhtaichinh.edu.vn